SAJT NIJE U FUNKCIJI

Politika o privatnosti

Naj Poklon štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Naj Poklon se obavezuje da privatne podatke korisnika neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Naj Poklon ima obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti osim u slučaju teškog kršenja pravila Naj Poklon internet stranice ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Naj Poklon zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Naj Poklon može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na internet stranici.

S poštovanjem.
NajPoklon